Levelezőlista könyvvizsgálóknak
Ezt a levelezőlistát azért hoztuk létre, hogy megteremtsük az eddig szinte teljesen
hiányzó közvetlen kapcsolatot könyvvizsgáló kollegáinkkal. Ezáltal ismeretlenül is, 
szétszórtságunkban is operatív segítséget tudjunk egymásnak nyújtani a mindenna-
pi munkánkban, és lehetőségünk lesz a szakmánkat érintő kérdéseket is megbeszélni.
Ez a levelezőlista a miénk, akik használjuk, ebből senkinek (még a "tulajdonosoknak")
sem lehet semmiféle anyagi haszna. Nem lehet köztünk olyan elvakult rivalizálás, hogy
ne teljen egy kis önzetlen emberi segítségre, hiszen erre bármelyikünk rászorulhat.
Jó példa erre a ma már 10 éve működő mérlegképes könyvelőknek szóló levelezőlis-
tánk, az Akta.
   
§